Sterke winstdaling Centrale Volksbank

De Centrale Volksbank, Utrecht, onderdeel van de Reaal Groep, heeft zijn winst vorig jaar verder zien teruglopen.

Bedroeg de winst in 1989 nog 18 miljoen gulden, in 1990 liep het netto resultaat terug tot 3 miljoen gulden en vorig jaar tot 1 miljoen gulden. De directie schrijft in het jaarverslag over 1991 onder meer dat de toevertrouwde middelen daalden van 2,39 miljard in 1990 naar 2,33 miljard gulden. De spaargelden stegen van 1,8 miljard naar ruim 1,9 miljard maar de overige tegoeden daalden van 596 miljoen tot 407 miljoen gulden.

Het bruto-resultaat daalde van 4,87 miljoen in 1990 naar 2,23 miljoen gulden. Ondanks de felle concurrentie op de markten waar de bank actief is en twijfel over de mogelijkheden tot spoedige verbetering van de rentemarge tussen nieuw aangetrokken gelden en de uitzettingen, verwacht de directie voor het lopende jaar een stijging van de winst ten opzichte van 1991.

Reaal is het in 1990 ontstane samenwerkingsverband, waarachter behalve de Centrale Volksbank, de Algemene Spaarbank voor Nederland en de Hollandse Koopmansbank schuil gaan.

In maart van dit jaar werd bekend dat de Centrale Volksbank en de VSB Groep (met Amev en het Belgische AG deel uitmakend van Fortis) de mogelijkheden van een samenwerking onderzoeken en met elkaar in gesprek zijn.