Ravast ondanks tegenwind op hoger netto resultaat

Het ter beurze van Amsterdam genoteerde onroerend-goed beleggingsfonds Ravast heeft ondanks tegenzittende ontwikkelingen een goed jaar achter de rug, zo schrijft de directie in haar verslag. Het beleggingsresultaat steeg van 4 miljoen naar 5,6 miljoen gulden en de netto huuropbrengsten namen toe van 11,3 miljoen tot 12,7 miljoen. De gemiddelde leegstand kwam niet boven de één procent.

De netto winst steeg van 3,97 miljoen in 1990 tot 4,22 miljoen gulden. Het indirecte beleggingsresultaat steeg van 56.000 gulden in 1990 tot 1,41 miljoen gulden vorig jaar. De directie noemt de resultaten in het verslag tevredenstellend, zeker nu het algemene klimaat voor beleggingen en exploitatie van commercieel onroerend goed tijd bloot staat aan een in economisch-financieel opzicht minder gunstig weertype.

Ofschoon recente ontwikkelingen doen vrezen dat in dit klimaat niet op korte termijn positieve ontwikkelingen te verwachten zijn, verwacht Ravast dat de winst over 1992 ten minste op het peil zal liggen van dat in 1991. Ravast acht zelfs een lichte stijging waarschijnlijk. De aandelen Ravast die vrijdag de week sloten op 26 gulden, opende vanochtend twee kwartjes hoger op 26,50 gulden en klom daarna nog eens vijftig cent.