"Kamerlid beledigt volk van Italië'

DEN HAAG, 22 JUNI. De Italiaanse ambassadeur noemt uitspraken van Tweede-Kamerlid Gualthérie van Weezel (CDA) “zeer beledigend” voor de Italiaanse overheid en het Italiaanse volk. Tijdens het debat over de goedkeuring van Schengen, donderdag in de Tweede Kamer, zei Gualthérie van Weezel onder meer: “Het is nog maar de vraag wie het in Italië voor het zeggen heeft: de staat of de mafia.”

Volgens Pietromarchi spreekt uit zulke opmerkingen een “duidelijke verachting voor alle inspanningen van de Italiaanse overheid in de strijd tegen de misdaad, vaak met verlies van levens zoals onlangs rechter Falcone.”

De Italiaanse ambassadeur heeft Gualthérie van Weezel in een brief “bekrompenheid” verweten en “weinig kennis van zaken over de werkelijke achtergronden van het mafia-probleem”. De CDA-afgevaardigde wordt per 1 augustus permanent vertegenwoordiger van de regering bij de Raad van Europa in Straatsburg. Pietromarchi wilde echter “geen uitspraken doen over de geschiktheid van Van Weezel voor die functie want dat zou alleen maar contraproductief zijn”.

In het kader van het Schengenverdrag zullen vooruitlopend op de Europese eenwording de binnengrenzen verdwijnen tussen de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Van Weezel zei vorige week dat zijn fractie ernstige bedenkingen heeft tegen de toetreding van Italië wegens “de positie van de georganiseerde misdaad in dat land”. En: “Aan die Italiaanse import heeft mijn fractie geen enkele behoefte.”

Pietromarchi waarschuwt tegen een isolationistische politiek van Noord-Europa. “Alleen een gezamenlijke strijd tegen de mafia zal succes hebben.”

    • Frank Vermeulen