Joegoslavische vluchten op Beek zijn stopgezet

DEN HAAG, 22 JUNI. De chartervluchten met Joegoslavische vluchtelingen op Beek zijn gisteren stopgezet.

Hiertoe werd besloten na overleg tussen de ministeries van buitenlandse zaken en van verkeer en waterstaat. Zaterdag kregen twee vliegtuigen uit Sofia en twee uit Skopje nog toestemming om te landen op Beek. Het vijfde vliegtuig uit Skopje werd gisteren deze toestemming onthouden. Vandaag wordt het interdepartementale overleg voortgezet. Het VVD-Kamerlid Wiebenga zal morgen Kamervragen stellen. Hij wil weten wat er met de vluchtelingen gebeurt die uit het voormalige Joegoslavië naar Nederland komen. Volgens Wiebenga zijn er veel onduidelijkheden over de opvang van deze vluchtelingen en over hun mogelijkheden om een asielprocedure te starten. Morgen zal in de Kamer ook opheldering worden gegeven over het stopzetten van de Joegoslavische chartervluchten.