Financiering verlaging van btw verdeelt CDA

DEN HAAG, 22 JUNI. Tussen CDA-minister De Vries (sociale zaken) en de CDA-fractie in de Tweede Kamer bestaat fundamenteel verschil van mening over de financiering van de btw-verlaging. Per 1 oktober van dit jaar moet die van 18,5 naar 17,5 procent gaan. De financiële woordvoerder van de CDA-fractie, Terpstra, verwerpt de suggestie van De Vries om de btw-verlaging te financieren uit meevallende belastinginkomsten, zoals de minister van sociale zaken gisteren heeft gesuggereerd.

De Vries baseert zich voor zijn suggestie op recente berekeningen van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de economie zich gunstiger ontwikkelt dan in het Centraal Economisch Plan van april is becijferd en dat de werkloosheid op 25 à 30.000 personen minder uitkomt. Daardoor kan de WW-premie worden verlaagd. De collectieve lastendruk (som van belastingen en sociale premies) blijft ruim onder het plafond van 53,6 procent van het nationaal inkomen. De extra belastinginkomsten maken de financiering van de btw-verlaging “ietsje gemakkelijker”, aldus De Vries gistermiddag voor de AVRO-radio.

Terpstra wil de btw-verlaging van één procent (kosten volgend jaar ongeveer 1,9 miljard gulden) financieren uit extra bezuinigingen. De hogere economische groei en de daarmee corresponderende extra belastinginkomsten wil de CDA'er gebruiken voor een extra verlaging van de belastingen.

De financiële woordvoerder van de PvdA-fractie, Melkert, is niet gelukkig met de suggestie van minister De Vries van sociale zaken “alsof er een pot met geld is gevonden”. Voor de btw-verlaging hoeft volgens hem - en het kabinet - niet extra worden bezuinigd. Dit in tegenstelling tot de CDA-fractie; Terpstra wil extra korten op de subsidies, rijkstaken in een hoger tempo afstoten naar provincies en gemeenten, en de efficiëntie bij de rijksoverheid verbeteren.

Het kabinet heeft besloten met ingang van 1 oktober de btw te verlagen om zo de inflatie te beteugelen. Het matigende effect op de lonen moet leiden tot een verbetering van de werkgelegenheid.