CNV opent aanval op categorale vakbonden

ROTTERDAM, 22 JUNI. De kersverse CNV-voorzitter A.A. Westerlaken heeft zaterdag de aanval geopend op categorale vakbonden. Op een CNV-bijeenkomst in Zwolle noemde noemde hij categorale vakorganisaties “bloedzuigers met een vampiersmentaliteit”. De vakbond voor verzorgenden en verpleegkundigen NU'91 eist excuses Westerlaken.

Als voorbeeld noemde Westerlaken expliciet NU'91, de enige bond die de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de zorgsector afwijst. “Als solidariteit ontbreekt, staan mensen alleen. Dan ontstaat een ieder-voor-zich maatschappij. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Het leidt tot vakbonden die zich alleen richten op deelbelangen”, aldus Westerlaken. Behalve NU'91 manifesteerde zich afgelopen CAO-seizoen ook de categorale spoorwegvakbond FSV nadrukkelijk.

In een reactie dringt voorzitter R. Berkhout van NU '91 erop aan dat Westerlaken zijn woorden terugneemt. “Westerlaken heeft een grens overschreden.” Haar vakbond overweegt niet de bestaande samenwerking met christelijke vakorganisaties op te zeggen.

Westerlaken deed zijn uitspraken op het afscheidscongres van voorzitter H. Hofstede van de christelijke vakcentrale CNV. Daar zei de nieuwe voorzitter: “Het getuigt van inzicht als je afspraken maakt over aanpak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het getuigt van lef als je daar ook een doelstelling over afspreekt. Dat is anders dan categoraal denken. Dat is iets anders dan categorale organisaties. Dat zijn bloedzuigers met een vampiersmentaliteit.”

Minister De Vries, die Hofstede een koninklijke onderscheiding (ridder in de orde van de Nederlandse leeuw) opspelde, zei in de Europese eenwording een nieuwe uitdaging voor het Nederlandse "overlegmodel' tussen werkgevers, werknemers en overheid te zien. Eind vorige week is de Sociaal-economische raad daaromtrent om advies verzocht. De minister bepleitte “een gemeenschappelijke oriëntatie op het beleid in meerjaren-perspectief”. De Vries: “Ik denk dan niet direct aan concrete, gedetailleerde afspraken op centraal niveau. Aan de andere kant zullen we ook niet altijd genoeg hebben aan intentie-verklaringen, hoe belangrijk deze soms ook kunnen zijn. Ik denk eerder aan commitments op hoofdlijnen. Commitments die dan óók door het decentrale niveau worden gedragen. Het gaat er om een goede mix te vinden van overleg en coördinatie enerzijds en marktwerking anderzijds.”

“Een te eenzijdige nadruk op de vrije markt brengt ons hoogst waarschijnlijk een killere samenleving zonder menselijk gezicht. Op termijn wellicht schrijnende ongelijkheden, grote sociale spanningen en arbeidsonrust. Kortom: het gevaar van veramerikanisering van onze samenleving. Er ontstaat dan een situatie waarbij er voor vakbonden weinig anders overblijft dan enge belangenbehartiging”, aldus de minister.