Clinton stelt voor rijken in de VS meer te belasten

LITTLE ROCK, 22 JUNI. De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Bill Clinton heeft gisteren een economisch programma gepresenteerd waarin hij voorstelt om de belastingen voor rijke Amerikanen aanzienlijk te verhogen. De zittende president, George Bush, herhaalde dit weekeinde in Californië zijn voornemen om de belastingen niet te verhogen.

Met de inkomsten van de nieuwe belastingen wil Clinton na zijn eventuele verkiezing als president nieuwe banen creëren, het onderwijs een impuls geven en een betaalbare gezondheidszorg opzetten. “Mijn strategie stelt de mensen voorop door elk jaar meer dan vijftig miljard dollar te investeren om Amerika weer aan het werk te krijgen - het meest ingrijpende programma voor economische groei sinds de Tweede Wereldoorlog”, stelt Clinton, die thans nog gouverneur van de staat Arkansas is, in het document.

Een eerder plan om de middenklasse een belastingvermindering van 10 procent te verlenen komt in Clintons plannen niet meer voor. Wel stelt hij de middenklasse een niet in detail toegelicht belastingvoordeel in het vooruitzicht, dat gedeeltelijk gekoppeld zal zijn aan het kindertal van een gezin.

In totaal mikt Clinton op het terugbrengen van het begrotingstekort met 300 miljard dollar. Ongeveer de helft van deze reductie moet komen uit de inkomsten van de extra belastingen voor de rijken en op de winsten van buitenlandse ondernemingen. De andere helft denkt Clinton uit bezuinigingen op regeringsprogramma's te halen en uit het doelmatiger functioneren van de gezondheidszorg.

Clinton is eveneens van plan het lobbywezen in Washington aan te pakken. Hij sprak van “een uitgebreid jachtseizoen voor kostbare lobbyisten en mensen die invloed pogen uit te oefenen in Washington”. In zijn programma zegt hij dat dergelijke lobby-activiteiten niet langer aftrekbaar van de belastingen dienen te zijn. (AP)