Beckers wil "code van fatsoen' voor omgang met extreem-rechts

DEN HAAG, 22 JUNI. Groen Links wil dat de democratische partijen gezamenlijk “een soort code van politiek fatsoen” overeenkomen over de wijze van omgang met de extreem-rechtse partijen tijdens de campagnes voor de volgende verkiezingen.

Dit zei fractievoorzitter R. Beckers van Groen Links zaterdag op de partijraad van haar partij. Zij wil overleg “over de strategie hoe extreem-rechts de wind uit de zeilen genomen kan worden”. Beckers zegt er zeker van te zijn dat de volgende Kamerverkiezingen in het teken zullen staan van de minderhedenproblematiek.

Beckers oefende in dit verband scherpe kritiek uit op VVD-leider Bolkestein. Volgens Becker zijn diens uitspraken over polygamie, de islam en criminele allochtonen “bewust gezocht” en spelen zij in “op vooroordelen die een politicus niet mag aanwakkeren”. “Waar hij dingen oproept die in ons land niet aan de orde zijn, gaat hij over de schreef. Ik houd eerlijk gezegd mijn hart vast voor de volgende Tweede-Kamerverkiezingen.” Beckers prees wel Bolkesteins initiatief van vorig jaar om de “vrijblijvendheid” in het minderhedendebat te doorbreken.

CDA-voorzitter Van Velzen liet zich zaterdag voor de TROS-radio in dezelfde kritische zin uit over de VVD-leider. De uitlatingen van Bolkestein dragen volgens Van Velzen bij aan de winst van extreem-rechts in de opiniepeilingen. “Ook al zal het wel niet Bolkesteins bedoeling zijn, het is wel het effect van zijn uitspraken.”. VVD-voorzitter L. van Leeuwen-Schut verzette zich tijdens de radio-uitzending fel tegen deze aantijging, die ze “nogal goedkoop” zei te vinden.

Maar ook uit eigen kring was er dit weekeinde kritiek op Bolkestein. Op een JOVD-congres in Almelo zei voorzitter C. Schagen van deze nauw met de VVD verbonden liberale jongerenvereniging: “Wanneer Bolkestein zegt dat hij de discussie die in de kroeg en de kerk wordt gevoerd wil overbrengen naar de politiek, is dat lovenswaardig. Hij moet daarbij echter niet vergeten dat in de kroeg en de kerk ongenuanceerder wordt gediscussieerd dan in de politiek wenselijk is.” Schagen zei dat niet alleen de allochtonen zich moeten aanpassen maar ook de Nederlanders.