Al na de eerste liefkozingen van Daniela was ...

Al na de eerste liefkozingen van Daniela was Sergio's hoofd volkomen op hol gebracht. De veertigjarige, wat saaie ingenieur toonde plotseling het gedrag van een verliefde losbol.

Sergio was keurig getrouwd toen de geheime kennismaking met Daniela een zinnelijkheid in hem losmaakte die hem 's nachts in zijn echtelijk bed nog wakker hield. Hij begreep niet meer hoe kortgeleden nog vaststond dat niets anders denkbaar was dan zijn huwelijk met Francesca.

Francesca was al meer dan twintig jaar niet slechts zijn bedgenote, maar ook degene die zijn zakelijke beslommeringen regelde. Zij betaalde rekeningen en overlegde met de bank. Sergio had dat altijd gemakkelijk gevonden. Hij kreeg voldoende zakgeld en hij volgde gehoorzaam de huishoudelijke en financiële instructies van Francesca.

Daniela's liefkozingen brachten niet alleen de klad in Sergio's lichamelijke huwelijkstrouw, maar waren er ook de oorzaak van dat hij zich niet meer gebonden voelde aan Francesca als beheerster van zijn financiën. Hij bedroog Francesca zowel fysiek als financieel.

Daniela had zodoende een minnaar die haar niet slechts in bed plezier bezorgde, maar haar ook nog royaal voorzag van bankcheques. De tweehonderd miljoen lire (ongeveer driehonderd duizend gulden) van Sergio's spaarrekening waren in korte tijd overgeboekt naar de bankrekening van Daniela. Dit kon niet voor Francesca verborgen blijven.

Toen zij het kwartaaloverzicht van de bankrekening zag, was Francesca verbijsterd. Ze zei Sergio dat ze de bank zou bellen om opheldering te vragen over de verdwijning van de tweehonderd miljoen lire. Sergio beefde over zijn hele lichaam toen hij vertelde dat hij wist waar het geld gebleven was. Hij biechtte de verbijsterde Francesca alles op, bezwoer dat de hele affaire met Daniela een zaak was van verstandsverbijstering en garandeerde dat hij altijd een trouw echtgenoot zou blijven als hem nu vergeving geschonken werd.

Tot vergiffenis was Francesca bereid, maar dan moest wel dat geld terugkomen. Ze nam de zakelijke leiding weer in handen en smeedde een plan om Daniela te dwingen het geld af te staan. Sergio voegde zich als vanouds naar zijn vrouw. Nu hij van zijn minnares had afgezien, speet hem de schenking van de tweehonderd miljoen lire buitengewoon.

Francesca en Sergio gingen samen naar Daniela's huis, scholden de ex-minnares uit, sloegen haar en dwongen haar vier cheques te tekenen ter waarde van totaal 280 miljoen lire (Francesca riep dat Daniela wegens oplichting een schadevergoeding van 80 miljoen lire verschuldigd was). Vervolgens sloten de twee Daniela op in een kast, met handen en voeten vastgebonden. Ze gingen naar Daniela's bank om de cheques te innen, maar werden daar tot hun verbazing gearresteerd door de politie die gealarmeerd was door de ex-minnares, die zich zeer snel uit de kast had weten te bevrijden.

Francesca en Sergio werden vrijgelaten met het vooruitzicht van een proces wegens poging tot afpersing met gebruik van geweld. Wie haar iets over de zaak vroeg, kreeg van Francesca slechts te horen dat zij er niets over te zeggen had. Sergio zei: “Wat gebeurd is, is gebeurd. Deze geschiedenis heeft me geruïneerd. Ik hoop dat alles vlug vergeten wordt”. Een buurvrouw zei: “Het leek zo'n leuk gezin, met een dochtertje van negen jaar. Maar het kan iedereen overkomen dat hij zijn zelfbeheersing verliest”.

Illustratie Peter Vos

    • Ben van der Velden