Agenda

In de laatste week voor het zomerreces heerst in de Tweede Kamer traditioneel chaos, omdat allerlei losje eindjes nog aan elkaar moeten worden geknoopt.

Op de agenda staan ondermeer voor dinsdag de woningwet, rompbevrachting, het voorstel om te korten op de uitkeringen van schoolverlaters onder de 27 jaar, voor woensdag het rapport van de commissie-Kroes, de voorjaarsnota en computercriminaliteit, voor donderdag nogmaals het plan-Simons, verkeersveiligheid, EG-landbouwvoorstellen, vitaminepreparaten, ruimtelijke ordening, de Wijkertunnel en de aardbeving in Limburg.

    • Ward op den Brouw
    • Rob Meines
    • Derk-Jan Eppink