WEU-landen maken plan in te grijpen in Joegoslavië

BONN, 20 JUNI. De negen landen van de Westeuropese Unie (WEU) treffen voorbereidingen voor een grotere militaire inzet in Joegoslavië. De WEU wil onmiddellijk kunnen reageren als de Veiligheidsraad met nieuwe resoluties maatregelen oplegt.

Dat hebben de ministers van buitenlandse zaken en defensie van de WEU-landen gistermiddag in Bonn besloten. Een ad hoc groep van hoge ambtenaren uit de WEU-landen moet binnen enkele dagen nieuwe plannen gereed hebben voor een militaire inzet. Gisteren besloot de WEU om gezamenlijke militaire operaties voor te bereiden en daarvoor militaire eenheden aan de WEU ter beschikking te stellen. Eerder besloot de NAVO eenheden gereed te houden voor vredesoperaties.

De ambtenaren van de ministeries van buitenlandse zaken en defensie moeten nagaan welke mogelijkheden er zijn om te zorgen dat de resoluties van de Veiligheid over Joegoslavië worden uitgevoerd. Een militaire interventie kan ook nodig zijn om resolutie 757 over sancties tegen Servië en Montenegro effectief te maken. Al eerder is binnen de WEU gesuggereerd om een maritieme blokkade af te kondigen voor de kust van het voormalige Joegoslavië. Daarover is nog geen besluit genomen.

De landen van de WEU noemen de toestand in Bosnië-Herzegovina zeer kritiek en “betreuren de wanhopige humanitaire situatie en het aanhoudende geweld aldaar”. Zij roepen op tot een snelle hulpverlening door middel van voedseltransporten en het sturen van medicijnen. De WEU wil dat een veiligheidszone rondom Sarajevo door alle strijdende partijen wordt gerespecteerd en het vliegveld opengaat.

“Een reeks resoluties van de Veiligheidsraad heeft niet het beoogde resultaat gehad. De toestand wordt alleen maar erger. Dat kan de Veiligheidsraad ertoe brengen nieuwe maatregelen te nemen en daarop moet de WEU anticiperen,” aldus minister Van den Broek na afloop.

Hij toonde zich tevreden over de uitleg die de Duitse minister van defensie,Volker Rühe, over het toekomstige Frans-Duitse korps had gegeven; met name over het feit dat het korps ingebed kan worden in militaire plannen van de WEU. Maar Van den Broek zou graag beter op de hoogte gesteld worden door de Fransen over wat zij precies met het nieuwe korps willen. Daarover toonde hij zich niet direct gerust. Van den Broek wil voorkomen dat naast de militaire structuur van de NAVO en van de gisteren afgesproken militaire component van de WEU een derde besluitvormingsstructuur in Europa zou ontstaan, los van NAVO en WEU.

    • Willebrord Nieuwenhuis