WARM WATER

Verwarming en warm water 135 blz., geïll., De Consumentenbond 1992, f 19,50 (voor leden f 13,50) ISBN 90 70576 59 7

De timing had misschien wat beter gekund, maar onlangs bracht de Consumentenbond een gids uit voor alles wat met verwarming en warm water samenhangt. Zo'n gids voorziet in een behoefte. Nog niet eens zo heel lang geleden waren geiser en gaskachel oppermachtig, maar tegenwoordig kun je voor de warmtevoorziening in een woonhuis een keus maken uit vele systemen, met allemaal hun voor- en nadelen. Het boekje begint dan ook met het belangrijkste: een schema met vele pijltjes en keuze-momenten dat je laat uitkomen bij een van de 20 mogelijkheden die er zijn. CV is daarbij de norm. Het schema begint met de vraag ""Wilt u een CV?' Wie nee zegt is meteen af, en wordt naar Kachels verwezen (waar het boekje overigens ook een informatief hoofdstuk aan wijdt).

CV-ketels zijn er in drie soorten. De gewone ketels (met een rendement van ongeveer 75%), ketels met verbeterd rendement (VR-ketels, rendement 80%) en ketels met hoog rendement (HR-ketels, rendement 90%). Hoge rendementen zijn uit milieu-oogpunt altijd te verkiezen (geringere CO2-produktie, dus minder broeikaseffect), maar omdat ze ook altijd duurder zijn, moet de consument eerst flink rekenen om uit te vinden of ze ook voordeliger zijn. De HR-ketels bijvoorbeeld zijn tamelijk duur, bevatten veel elektronica en een ventilator om de rookgassen de schoorsteen uit te krijgen; ze gebruiken dus minder gas, maar meer elektriciteit (vreemd genoeg gaat het boekje daar niet op in). Soms kun je op een HR-ketel subsidie krijgen, vooral als hij ook weinig stikstofoxyden uitstoot ("NOx-arm' is).

Alle CV-ketels zijn met en zonder warmwatervoorziening te krijgen (de zogeheten combiketels). Of een combiketel een verstandige beslissing is hangt weer van de warmwaterbehoefte en het aantal tappunten af.

Uitgangspunt is natuurlijk wel dat er gekozen moet worden. Die situatie doet zich voor in een nieuw huis, maar ook als de bestaande verwarmingsinstallatie zo'n tien of vijftien jaar oud is kan het de moeite lonen het pijltjesschema eens door te lopen. De CV-ketels die vijftien jaar geleden overal werden neergezet gaan teleurstellend kort mee. Dure onderhoudsabonnementen ten spijt kan zo'n ketel er plotseling de brui aan geven en het is een leerzame ervaring om eens mee te maken hoe snel een comfortabel huis dan een onherbergzame steenklomp wordt. Wie met stalen zenuwen gezegend is, wacht dat moment koelbloedig af, onder het motto ""Elk jaar dat ie het nog doet is meegenomen'. Maar als de collaps van de oude CV-ketel erg lang op zich laat wachten kan deze houding toch weer geld gaan kosten. De ketels van vijftien jaar geleden hadden immers een laag rendement (ongeveer 70%) en dat moet je dan weer afzetten tegen de 80 of 90% die nu haalbaar is.

Zoals de meeste boekwerkjes van de Consumentenbond geeft ook deze gids naast produktinformatie veel nuttige aanwijzingen voor doe-het-zelvers. Ook voor degenen die zich niet tot deze groep rekenen kan dat nuttig zijn. Wie met behulp van de duidelijke aanwijzingen een lekkende klemkoppeling dichtdraait heeft de prijs van dit boekje er meteen vele malen uit.

    • Warna Oosterbaan