VORSTEN EN PRINSEN

In de brief d.d. 23 mei van M. J. IJzerman wordt vermeld, dat het Engels geen equivalent heeft voor het woord grootvorst. Hopelijk is het niet te ver gezocht, als ik daarop inhaak om er aan te herinneren, dat het Frans geen equivalent kent voor "Vorst'. Men gebruikt er het woord "Prince' voor.

Het gevolg is, dat er hier te lande over de Prins van Monaco wordt gesproken. (Het woord Prinsdom lijkt me helemaal maakwerk). Rainier is - voor zover ik weet - Vorst van het Vorstendom Monaco, en Grace Kelly was vorstin. Hun kinderen zijn natuurlijk wel prins en prinses. (Een voorbeeld: De titel van de opera "Prince Igor' wordt hier vertaald als Prins Igor, in het Duits met Fürst Igor).

Duitsland heeft enige vorstendommen gekend, waar de titels nog voortleven na het opheffen van de autonomie. De vorst van Hohenlohe bij voorbeeld. En het tegen Zwitserland aanleunende Vorstendom Liechtenstein is nog intact.

Een vorst wordt in het Frans ook wel eens "Souverain' genoemd. In het volkslied van Monaco komt de regel voor: ""Ton Souverain est plus aimé qu'un roi''.

    • Jacqueline Wijchers