Verpleeghuis

De uitspraak van C. Kelk in zijn artikel "Twee in één cel is inhumaan' (NRC Handelsblad, 18 juni) over verpleeghuis-patiënten maakt duidelijk dat hij nog nooit goed heeft rondgekeken of geluisterd in een verpleegtehuis.

Om te beweren dat de bewoners daar de vrijheid hebben om zich tijdelijk te onttrekken aan de situatie van het samen wonen, eten en slapen, is toch wat aan de naïeve kant.

    • Jet Verhoef