Tekst van het akkoord over ontbinding Tsjechoslowakije

Hieronder volgen grote delen van het akkoord dat de leider van de Nationalistische Beweging voor een Democratisch Slowakije (HZDS), Vladimir Meciar, en de leider van de Tsjechische Burger Democratische Partij (ODS), Václav Klaus, vannacht in Bratislava hebben bereikt.

De Nationalistische Beweging voor een Democratisch Slowakije (HZDS) en de Tsjechische Burger Democratische Partij (ODS) zijn zich bewust van hun grote historische verantwoordelijkheid voor de situatie die is ontstaan na de verkiezingen van 1992 in de Tsjechische en Slowaakse republieken, en zij hebben besloten die samen op te lossen via het constitutionele spoor.

Ten einde de continuïteit te verzekeren van alle grondwettelijke organen van de federatie en van alle processen die zijn geëntameerd na november 1989, hebben ze een akkoord gesloten over de vorming van een federale regering en over het programma daarvan, dat deel uitmaakt van hun politieke akkoord.

Zij constateren dat de verschillen in hun verkiezingsprogramma's en in hun politieke doelen de structuur van de staat betreffen.

De ODS ziet de Tsjechische en Slowaakse republieken als enige redelijke en praktische vorm voor een gemeenschappelijke staat, met de federatie als enige rechtspersoon in het internationale recht. Voor de HZDS is de enige vorm een confederatie tussen twee republieken, die elk afzonderlijk rechtspersoon zijn in het internationale recht.

De ODS beschouwt een confederatie van twee subjecten in het internationaal recht niet als een gemeenschappelijke staat, maar als een Unie van twee onafhankelijke staten. De ODS geeft in dat geval de voorkeur aan een confederatie van twee onafhankelijke staten, dat wil zeggen aan de grondwettelijke scheiding van de bestaande staat.

Beide partijen beseffen in deze situatie dat het hun gemeenschappelijke taak is met alle wettelijke middelen een proces te beginnen dat voor 30 september 1992 uitmondt in een akkoord tussen de twee nationale vergaderingen over de herdefiniëring van de structuur van de staat.

Als twee rechtspersonen voor het internationaal recht worden geschapen, beschouwen de ODS en de HZDS het als noodzakelijk, in het belang van hun vriendschappelijke betrekkingen en hun goede nabuurschap, een vorm te zoeken voor cohabitatie alsmede een kader voor samenwerking tussen de twee in harmonie met hun behoeften nu en in de toekomst.

Zij stellen voor dat in het geval van het uiteenvallen van de federatie, hun twee nationale vergaderingen wetten aannemen om de afgevaardigden die in het federale parlement zijn gekozen in hun vergaderingen op te nemen.

Dit akkoord heeft geen betrekking op de relaties tussen de ODS en de HZDS met andere politieke partijen.

De ODS en de HZDS verplichten zich voor 31 juli 1992 een akkoord te bereiken over de andere centrale organen van de staat.

Foto: De Tsjechische leider Václac Klaus (rechts) en zijn medestanders van de Burgerlijke Democratische Beweging gisteren tijdens een schorsing, bij hotel Borik bij de Slowaakse hoofdstad Bratislava. (Foto Reuter)