Suriname bereid tot openbaar maken rapport vliegramp

AMSTERDAM, 20 JUNI. De Surinaamse regering is bereid het officiële onderzoeksrapport over de vliegramp in 1989 met een toestel van de SLM openbaar te maken. Wel maakt de regering het voorbehoud dat onderzocht moet worden of openbaarmaking juridische problemen kan opleveren op grond van internationale verdragen die Suriname heeft ondertekend.

Dat heeft de Surinaamse president R. Venetiaan gisteravond gezegd in Amsterdam na een onderhoud van ruim een uur met een delegatie van nabestaanden van de 179 mensen die bij de vliegramp op 7 juni 1989 omkwamen. Venetiaan zei dat hij direct na zijn terugkeer in Suriname, maandag, de minister van justitie over dit onderwerp zal aanspreken.

De delegatie van nabestaanden vroeg Venetiaan het rapport - dat grotendeels al in de pers is uitgelekt - ter beschikking te stellen en een gerechtelijk onderzoek te starten naar mogelijke verantwoordelijkheid van de toenmalige SLM-directie voor de ramp. Ook willen de nabestaanden weten wat er sinds de ramp met de DC-8 is gedaan ter verbetering van de veiligheid op de Surinaamse luchthaven. Ten slotte zouden families die nog geen inzage hebben gehad in de sectierapporten daartoe in staat moeten worden gesteld.

Over mogelijke juridische stappen tegen leden van de toenmalige SLM-directie zei Venetiaan dat de noodzaak daartoe zal moeten blijken uit het formeel nog niet afgeronde onderzoeksrapport. Maar “ik kan niets uitsluiten”, aldus de president. De delegatie van nabestanden toonde zich na afloop tevreden over het gesprek.