Straatnamen

Moge het congres over straat- en wijknamen te Nijmegen (Ewoud Sanders, NRC Handelsblad van 16 juni) ook de verkeersveiligheid ten goede komen.

De straatnaambordjes zijn over geheel Nederland behalve in Heemstede foutief bevestigd, namelijk aan de rechterzijde van de straat, hetgeen uiteraard links moet zijn wil een automobilist die nu eenmaal op het continent het stuur links heeft deze kunnen lezen. Hij is verplicht uit te stappen met alle gevolgen van dien. De bordjes moeten zowel rechts als links de straatnaam aangeven (zoals in Heemstede). Na een zijstraat dient de naam herhaald te worden. Ook dit geschiedt niet.

Wat de naamgeving in straatnaamboeken betreft, bij personen dient de eerste letter van de Voornaam de plaats in de alfabetische volgorde te bepalen. In het ene boek staat de Godfried Bomanslaan onder G, in een ander onder Bomanslaan, G. Dit geldt ook voor Jacob van Campen en duizend anderen. Behalve onlogisch ook mallotig, Smit, G. blijkt dan Gabriël Smit te zijn.

Straatnaamborden van uniform formaat, met dezelfde kleur en wijze van aanbrengen voorkomen ongelukken, zij bevinden zich immers altijd op een kruispunt.

    • J.A. Bomans