Referendum

Volgens correspondent Hieke Jippes is één van de motieven van de Ieren om "nee' te stemmen in het referendum over het verdrag van Maastricht: “regelrechte onwetendheid over wat het verdrag inhoudt” (NRC Handelsblad, 16 juni).

Als zij stelt dat onwetendheid een motief is om tegen "Maastricht' te stemmen, dan rijst de vraag met welke feiten deze stelling onderbouwd is. Hoe groot is het percentage kiezers dat onwetendheid als motief heeft? (Er zijn namelijk ook andere motieven.) En hoe klein is het percentage onwetenden onder de ja-stemmers?

Dat slechts vijfentwintighonderd Ieren de verdragstekst hebben aangeschaft, duidt inderdaad niet op wijdverbreide kennis ervan. De Deense kiezers kregen de tekst allemaal thuis gestuurd, maar toen ze er in meerderheid "nej' tegen zeiden, vond ook deze krant dat zo'n tekst waarschijnlijk wat te hoog gegrepen was voor de gemiddelde burger. Als nee-stemmers de tekst niet kennen, dan zijn ze onwetend, kennen ze die wel, dan hebben ze het niet goed begrepen.

De mogelijkheid dat ze door hebben dat hun belangen anders zijn dan ze door het gelegenheidsteam van politieke partijen, vakbonden en media worden voorgespiegeld, wordt zelfs niet ter sprake gebracht.

    • Hjalmar Bjornstrand