Rectificatie

Deze krant plaatste gisteren een foto van de hoofdvestiging van Radio Modern in Schiedam. Per abuis werd in het foto-onderschrift gesteld dat het zou gaan om Radio Correct in Rotterdam. Onze verontschuldigingen hiervoor.