ramsj

John Heskett: Philips; a study of the corporate management of desig Gebonden, Trefoil 1989, van ƒ 113,- voor ƒ 29,50. De Slegte.

Bruce Brown en Lane Morgan: Planeet aarde Gebonden, SDU 1989, van ƒ 99,90 voor ƒ 39,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam; De Bengel, Voorstraat, Dordrecht (078-144460).

Errol Trzebinski: The Kenya pioneers Paperback, Norton 1986, van ƒ 25,95 voor ƒ 11,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226).

David Plowden: A time of trains Gebonden, Norton 1987, van ƒ 99,90 voor ƒ 35,- Boekenmarkt. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam.

The Rylands haggadah: a medieval Sephardi masterpiece in facsimile Gebonden, Thames and Hudson 1988, van ƒ 220,- voor ƒ 79,50. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Duane Schultz: Intimate friends, dangerous rivals; the turbulent relationship between Freud & Jung Gebonden, Tarcher 1990, van ƒ 45,10 voor ƒ 12,50. Boekenmarkt.

John Heskett: Philips; a study of the corporate management of desig Gebonden, Trefoil 1989, van ƒ 113,- voor ƒ 29,50. De Slegte.

Overeenkomstig de bekwaamheden van de twee grondleggers Gerard en Anton, was het Philips-concern van oudsher vooral technisch en commercieel georiënteerd, waarbij het uiterlijk van de produkten er minder toedeed. Aan die verwaarlozing kwam een eind in 1980, toen Robert Blaich - Amerikaans architect en industrieel ontwerper - werd aangezocht om de Corporate Industrial Design-afdeling van het bedrijf te gaan leiden. Veel foto's in Hesketts studie, vanaf de eerste nog door echte glasblazers vervaardigde gloeilampen tot aan de getto-blasters uit de huidige tijd.

Bruce Brown en Lane Morgan: Planeet aarde Gebonden, SDU 1989, van ƒ 99,90 voor ƒ 39,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam; De Bengel, Voorstraat, Dordrecht (078-144460).

Tweehonderdachtenvijftig verzorgde pagina's over viereneenhalf miljard jaar heel wat minder verzorgde aardse evolutie. Begeleid door uitgekiend fotomateriaal komen onderwerpen aan de orde als het zonnestelsel, meteorieten, vulkanen, plaattektoniek, slenken en troggen, wolken en windpatronen, gletsjers en ijstijden. In het laatste hoofdstuk krijgt de hedendaagse mens een strenge rekening gepresenteerd (aan de hand van actuele trefwoorden als ozonlaag, ontbossing, overbevolking en energieverspilling).

Errol Trzebinski: The Kenya pioneers Paperback, Norton 1986, van ƒ 25,95 voor ƒ 11,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226).

Een boek over de kolonisatie van Kenia. Hoe families als de Boedekers en de Klapprotts omstreeks de eeuwwisseling de bush introkken, gedreven door ondernemingszin en avontuur (en een beetje "white man's burden') en omgeven door hitte, leeuwen, slangen, en de ook door Karen von Blixen zo gevreesde siafu: de vleesetende mieren die met even veel gemak (en onverschilligheid) een kalkoen verslonden als een wieg met baby. Onderhoudend verslag, gebaseerd op interviews, brieven en dagboeken.

David Plowden: A time of trains Gebonden, Norton 1987, van ƒ 99,90 voor ƒ 35,- Boekenmarkt. De Verbeelding, Utrechtsestraat, Amsterdam.

Een bijzonder, authentiek fotoboek over stoomtreinen, en als zodanig een uitzondering in dit langzamerhand uitgeputte genre.

De prachtige zwartwit-foto's dateren uit de jaren vijftig toen het einde van de stoomtrein al op aanbreken stond. De meeste opnamen zijn gemaakt op de spoorweglijnen van Canadian Pacific, Central Vermont en de Great Northern Railway (waar Plowden zelf werkzaam was voor hij professioneel fotograaf werd). Ook het spoorbedrijf als geheel is vertegenwoordigd: machinisten en wisselwachters, stations, spoorbruggen, loodsen en baanvakken.

The Rylands haggadah: a medieval Sephardi masterpiece in facsimile Gebonden, Thames and Hudson 1988, van ƒ 220,- voor ƒ 79,50. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Een mooi verzorgde facsimile-uitgave van de Rylands haggadah, genoemd naar de John Rylands bibliotheek die het boek in 1901 verwierf. Deze middeleeuwse haggadah (letterlijk: vertelling) heeft betrekking op het Joodse paasfeest waarbij de uittocht uit Egypte wordt herdacht, toegespitst op de religieuze betekenis daarvan in termen als "bevrijding' en "verlossing'. Raphael Loewe - hoogleraar Hebreeuws - vertaalde de tekst in het Engels. Tevens schreef hij een uitvoerige inleiding, ook bij de vele (groteske) miniaturen die het handschrift opluisteren.

Duane Schultz: Intimate friends, dangerous rivals; the turbulent relationship between Freud & Jung Gebonden, Tarcher 1990, van ƒ 45,10 voor ƒ 12,50. Boekenmarkt.

Freud en Jung leerden elkaar in 1907 kennen. Een hechte vriendschap ontstond, die zes jaar later evenwel in wederzijdse haat en verkettering omsloeg. "A strange, doomed relationship,' schrijft Schultz, en het is dat woord "doomed' dat de toon weergeeft van zijn betoog: wijzend op allerlei jeugdtrauma's van Freud en Jung legt hij uit - bijna deterministisch - dat het een onmogelijke vriendschap was tussen de mannen. Een curieus boek (overigens vol met aardige anekdoten), dat de beide hoofdfiguren ongetwijfeld met grote verontwaardiging zou hebben vervuld.

    • Henk Lagerwaard