Opera Skon

In het stukje "Tafel en Bed' (Achterpagina, 4 juni) wekt Ileen Montijn de suggestie dat Opera SKON, de Stichting KamerOpera Nederland, op korte termijn wegens financiële problemen met opheffing wordt bedreigd. Dit behoeft enige nuancering.

De aanvraag van Opera SKON voor een structurele financiële ondersteuning in het kader van het Kunstenplan voor de periode 1993-'96 is helaas niet gehonoreerd, zo min als dat het geval is bij verscheidene andere kleinere muziektheatergezelschappen. Dat betekent dat het maken en volgen van een artistiek meerjarenbeleid niet kan geschieden onder de ministeriële paraplu van financiële zekerheid.

Ons staat echter nog steeds de mogelijkheid open om produkties te organiseren via een aanvraag voor produktiesubsidie van WVC, al wordt daar niet altijd positief over beschikt. Ook voorstellingssubsidies van de Provincie Noord-Holland en andere provincies, alsmede bijdragen uit verschillende fondsen stellen ons in staat om ons werk te kunnen blijven voortzetten.

    • Drs. R. Gerritsen
    • Opera Skon