Nieuwe strijd hindert hulp VN voor Sarajevo

BELGRADO, 20 JUNI. Door hernieuwde gevechten rondom het vliegveld van de Bosnische hoofdstad Sarajevo hebben troepen van de Verenigde Naties hun pogingen het vliegveld te openen voor humanitaire hulpzendingen gisteren opnieuw tijdelijk gestaakt.

Beide zijden in het conflict, de Servische eenheden en de moslim-Kroatische verdedigers van de stad, gaven elkaar de schuld van de jongste vijandelijkheden. De naar schatting 350.000 mensen die zich nog, onder uiterst moeilijke omstandigheden wat voedsel en hygiëne betreft, moesten na een relatief rustige ochtend gistermiddag opnieuw naar hun schuilkelders terugkeren. Volgens de VN-eenheden in Sarejevo hebben echter zowel de Servische als de Bosnische partij toegezegd te zullen meewerken bij de demilitarisering van het vliegveld en de verwijdering van zware artillerie uit de omgeving.

In Sarajevo werd gisteren ook de binnenstad gebombardeerd, en hadden straatgevechten plaats die een mogelijke deling van de stad in zones als inzet lijken te hebben. Ook elders in Bosnië lijkt voorlopig nog geen sprake van een beëindiging van de oorlog. Felle gevechten werden gemeld uit onder andere Derventa en Doboj. Kroatische eenheden voerden een artilleriebombardement uit op Trebinja, melden de Servische media, Servische eenheden beschoten de binnenstad van Dubrovnik, aldus de Kroaten.

Buitenlandse waarnemers vrezen een algemene intensivering van de oorlog, nu de Kroaten - gesterkt door hun recente inname van Mostar en het nieuwe verdedigingspact tussen Bosnië en Kroatië - in Bosnië aan een tegenoffensief tegen de Serviërs lijken te zijn begonnen.

In de Servische hoofdstad Belgrado verklaarde gisteren de staf van de Universiteit van Belgrado zich solidair met de studenten, die in steeds meer faculteiten in staking gaan, en het aftreden van de nationalistische president Slobodan Milosevic en verkiezingen voor het Servische parlement eisen. De rector van de universiteit, Rajko Vacar, kondigde ook aan dat tegen stakende en actievoerende studenten geen represailles zullen volgen. Rector en professoren van de universiteit hebben zich met deze bekendmakingen teweergesteld tegen pressie van de zijde van Milosevic en zijn regering, aan het studentenprotest zo snel mogelijk een einde te maken.

De Servische overheidspropaganda is inmiddels geheel vervuld van de dood van elf Servische baby's in het Bosnische Banja Luka, die een direct gevolg zou zijn van de internationale blokkade tegen Servië en Montenegro, die het onmogelijk maakt naar de Servische gebieden in Bosnië en Kroatië medicijnen, voedsel en andere levensbenodigdheden te sturen. Op een persconferentie in Belgrado stelden Servische functionarissen de VN-troepen direct verantwoordelijk voor deze situatie. Overigens is ook uit andere bron bekend dat de situatie in Banja Luka en in Knin, de voornaamste Servische steunpunten in Bosnië en Kroatië, in veel opzichten nijpend is.

Volgende week wordt in Belgrado de aankomst verwacht van Aleksander Karadjordjevic, de Servische troonpretendent waarvan vele Serviërs verwachten dat hij aan de politieke tegenstellingen een eind zou kunnen maken.

    • Raymond van den Boogaard