Leiding van Rode Khmer toch naar overleg in Tokio

BANGKOK, 20 JUNI. De leider van de Rode Khmer in Cambodja, Khieu Samphan, gaat toch naar Tokio om deel te nemen aan overleg over verdere uitvoering van de vredesregeling voor Cambodja.

Dat nieuws werd gisteren gemeld door een woordvoerder van het Thaise ministerie van buitenlandse zaken. Khieu Samphan had eerder gedreigd met een boycot van de besprekingen, maar de Thaise minister van buitenlandse zaken, Arsa Sarasin, zou hem tot andere gedachten hebben weten te brengen. Ook van Chinese zijde zou druk zijn uitgeoefend op de leiders van de Rode Khmer. Deze organisatie weigert zich te laten ontwapenen en brengen daarmee de uitvoering van het vredesakkoord, dat vorig jaar oktober werd gesloten, in gevaar. Eenheden van de Rode Khmer hebben de afgelopen tijd aanvallen uitgevoerd op regeringtroepen in het centrum van het land. Ook weigeren ze medewerking aan operaties van troepen die door de Verenigde Naties in het land zijn gestationeerd.

Volgens Thaise functionarissen vertrekken Khieu Samphan en Son Sen, de militaire opperbevelhebber van de Rode Khmer, vandaag vanuit Bangkok naar Tokio. Prins Norodom Sihanouk, hoofd van de Opperste Nationale Raad van Cambodja, is inmiddels in de Japanse hoofdstad gearriveerd. De conferentie zal worden bijgewoond door afgevaardigden van 32 landen en twaalf internationale organisaties en is mede bedoeld om 600 miljoen dollar bij elkaar te brengen voor de herbouw van het land.

Als reden voor hun weigerachtigheid geven de Rode Khmers het feit dat er nog altijd Vietnamese troepen in Cambodja zouden zijn. De Verenigde Naties zeggen niet over enige informatie te beschikken die deze opvatting bevestigt.

Een woordvoerder van de Verenigde Naties verklaarde dat tot dusver 7.419 militairen hun wapens waren komen inleveren. Het ging daarbij vooral om militairen van het regeringsleger en van de twee niet-communistische verzetsorganisaties. (AP, AFP)