Joegoslavië geschorst door Gatt

GENEVE, 20 JUNI. Joegoslavië is geschorst als lid van de GATT (Algemene Overeenkomst over Tarieven en Handel). Hiertoe hebben de overige 102 lidstaten van de Gatt gisteren tijdens de maandelijkse vergadering in Genève besloten.

In een verklaring liet Gatt-voorzitter Zutschi weten dat de Joegoslavische afgevaardigde niet mag deelnemen aan de besprekingen zolang niet is beslist of Servië en Montenegro (de enige twee republieken die nog deel uitmaken van de Federale Republiek Joegoslavië) samen de lege plaats van Joegoslavië bij de Gatt mogen innemen. Beide republieken hebben daartoe een gezamenlijke aanvraag ingediend.

Het besluit om Joegoslavië niet langer te laten deelnemen aan de Gatt-besprekingen kwam na een langdurig debat over de vraag of de Joegoslavische afgevaardigde nog wel representatief was voor de elkaar bestrijdende republieken van de uiteengevallen federatie. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Gatt dat een land wordt geschrapt als lid. Andere belangrijke internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties, moeten nog een besluit nemen over het lidmaatschap van Joegoslavië. (AP, Reuter, AFP)