Grafiek: Na jarenlange groei is de Nederlandse ...

Grafiek: Na jarenlange groei is de Nederlandse uitzendmarkt vorig jaar voor het eerst gekrompen. Werkten in 1990 uitzendkrachten nog voor een record van ruim 211 miljoen uur, in 1991 is dit aantal geslonken tot 197 miljoen uur. Een daling van 6,8 procent. Arbeid via de uitzendbureaus beslaat 2,3 procent van het totaal aantal gewerkte uren.

Dagelijks werkten vorig jaar bijna 128.000 mensen als uitzendkracht. Een tijdelijke baan duurt gemiddeld tussen de acht tot tien weken. Naar schatting werkten vorig jaar zo'n 700.000 mensen via een uitzendbureau.

Vergeleken met andere landen wordt in Nederland veel gewerkt met uitzendkrachten. Vorig jaar werkte 1,9 procent van de mensen met een baan als uitzendkracht. In Frankrijk ligt dit percentage op 1,5 procent en in het voormalige West-Duitsland is het 0,5 procent. In sommige landen, zoals Italië en Griekenland zijn uitzendbureaus verboden uit vrees voor uitbuiting van losse krachten. Overigens is de rechtspositie van uitzendkrachten nooit bijster sterk geweest.

Uit het verschil tussen de gegevens over uitzenduren en uitzendkrachten valt op te maken dat uitzendkrachten gemiddeld langere werkdagen maken dan werknemers in vaste dienst. De verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke uitzendkrachten is tegenwoordig nagenoeg gelijk: 50,1 procent tegen 49,9 procent. In 1985 was 44,9 procent een vrouw. De gemiddelde leeftijd van uitzendkrachten loopt op. De groep jonger dan 21 jaar wordt kleiner, de groep ouder dan 30 jaar groeit (van 23,9 procent in 1985 tot 28,7 procent in 1991).