Gemeenten soms gedwongen tot aanleg stortplaats

DEN HAAG, 20 JUNI. Gemeenten kunnen in de toekomst worden gedwongen mee te werken aan bepaalde plannen als de aanleg van stortplaatsen, de bouw van afvalverbrandingsinstallaties, mestverwerkingsfabrieken of andere projecten met een spoedeisend karakter.

De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Alders (ruimtelijke ordening) dat met de afkorting "Nimby' wordt aangeduid. Nimby staat voor "not in my backyard'. De minister van VROM en het dagelijks bestuur van een provincie kunnen van deze versnelde procedure gebruik maken. Voorwaarde is dat het gaat om projecten, aldus het aangepaste wetsvoorstel, waarvan de realisering in een impasse verkeert, die “uitvoeringsgereed” zijn en waarmee haast is geboden. Het kabinet hoopt verder voor dergelijke plannen vooral tijdwinst te boeken door versnelling van beroeps- en bezwaarprocedures. Gemeenten kunnen worden gedwongen een bestemmingsplan te wijzigen en krijgen in het geval van zo'n "aanwijzing' dan een maand de tijd om te beslissen of ze het daarmee eens zijn, waarna ze eventueel, net als burgers, een beroepsprocedure kunnen beginnen.