De ongenuanceerdheid waarmee bepaalde medici ...

De ongenuanceerdheid waarmee bepaalde medici ageren tegen ortho-manipulatie, terwijl deze behandelingsmethode voor velen, opgegeven door de gevestigde medische stand, een normaal leven mogelijk maakt, staat op gespannen voet met de door hen afgelegde eed van Hippocrates.

Sander Slijkhuis, Universiteit van Amsterdam

Het lezen van een journalistiek verslag van bekende feiten doet dikwijls vragen rijzen omtrent de juistheid van andere journalistieke berichten.

B.G. Zadelhoff, Universiteit van Amsterdam