Canada belooft Jeltsin meer steun

OTTAWA, 20 JUNI. De Canadese regering vergroot haar hulp voor Rusland.

Voor technische bijstand aan de voormalige Sovjet-republieken trekt ze vier maal zoveel geld uit, 85 miljoen dollar, waarvan tweederde naar Rusland gaat. Ottawa trekt verder 25 miljoen dollar uit voor betere beveiliging van kernreactoren in Rusland. Bovendien heeft de Canadese regering meer geld beschikbaar gesteld ter bescherming van bedrijven die in Rusland willen investeren. Dat is het resultaat van het bezoek dat de Russische president, Boris Jeltsin heeft gebracht aan Canada.

De president en de Canadese premier, Brian Mulroney, ondertekenden verder een nieuw handelsakkoord alsmede een verdrag voor politieke samenwerking en een akkoord over samenwerking in het Noordpoolgebied. Tijdens een gezamenlijke persconferentie meldden de twee leiders dat onderhandelingen over de aankoop door de Russen van Canadees graan nog aan de gang zijn. De Russische leider keert vandaag naar huis terug. AP)