Burgemeester Utrecht naar Raad van State

DEN HAAG, 20 JUNI. De burgemeester van Utrecht, mevrouw Vos-van Gortel (VVD), wordt lid van de Raad van State. Het kabinet heeft hiertoe gisteren besloten.

De aankondiging is het signaal voor het ontbranden van een politieke strijd tussen de verschillende partijen in de Tweede Kamer. Bij de verdeling van burgemeestersposten wordt, net als bij andere hoge benoembare posities in het staatsbestel, rekening gehouden met de politieke kleur van de nieuwe gezagsdrager opdat alle partijen hun deel krijgen. Zo “heeft” de PvdA Amsterdam en Rotterdam, het CDA Den Haag en de VVD tot nu Utrecht.

Of de VVD Utrecht behoudt staat niet vast. In Den Haag wordt erop gewezen dat politiek benoembare posten nog wel eens van kleur veranderen. Zo verloor de VVD de post van Commissaris van de koningin in Gelderland onlangs aan D66.

De VVD zegt bij monde van het Kamerlid Jorritsma goede kandidaten te hebben. “We hebben een vaste verdeling van gemeenten en Utrecht komt ons toe. Ik ben er helemaal niet bang voor dat dat verandert.” Als VVD-kandidaten voor de post Utrecht gelden N. Kroes, oud-minister van Verkeer, E. Nijpels, burgemeester van Breda, en H. Dijkstal, lid van de Tweede Kamer.

Maria Wesselina Margaretha Vos-van Gortel (61) is sinds 1981 burgemeester van Utrecht.

Als Haags gemeenteraadslid voor de VVD begon mevrouw Vos-van Gortel in 1970 haar bestuurlijke loopbaan. Vier jaar later werd ze wethouder van financiën van die stad. Toen zij in 1981 H.J.L. Vonhoff opvolgde als burgemeester van Utrecht werd zij de eerste vrouwelijke burgemeester van een van de vier grote steden.