Brandstofheffing per 1 juli omhoog

DEN HAAG, 20 JUNI. Het kabinet houdt vast aan de verhoging per 1 juli van de belasting op brandstof, ook al heeft de CDA-fractie in de Eerste Kamer gesuggereerd de tariefstijging tot 1 oktober uit te stellen.

De CDA-fractie heeft geen principiële bezwaren tegen milieubelastingen als de brandstofheffing, maar meent dat uitstel van de verhoging nuttig is, gezien de noodzaak om de collectieve lastendruk (belastingen en premies) dit jaar te verlichten. Volgens de jongste berekeningen komt de collectieve lastendruk dit jaar op 54 procent van het netto nationaal inkomen uit en overschrijdt daarmee de in het kabinet afgesproken norm van 53,6 procent.

Het kabinet vindt dat het al genoeg maatregelen heeft genomen om de collectieve lastendruk te beperken: de verlaging van de BTW per 1 oktober van 18,5 naar 17,5 procent en de verlaging van de WAO-premie per 1 juli met één procent. Uitstel van de verhoging van belasting op brandstof zou de collectieve lastendruk met 0.05 procent verminderen, maar het kabinet ook 255 miljoen gulden aan inkomsten schelen. Bovendien wijt het kabinet de oorzaak van de overschrijding van de collectieve lastendruk aan de ziektewetpremies. Die zijn volgens het kabinet te hoog, maar ze worden vastgesteld door de bedrijfsverenigingen van werknemers en werkgevers.

De Eerste Kamer bespreekt het voorstel van het kabinet over de brandstofbelasting dinsdag. Naar verwachting zal de CDA-fractie over haar bezwaar tegen de te hoge collectieve lastendruk heenstappen en instemmen met het wetsvoorstel.

Dit betekent dat het kabinet via de belasting op brandstof dit jaar ruim 1,5 miljard binnenhaalt tegen 926 miljoen gulden vorig jaar. De diverse brandstoffen worden voor burgers en bedrijven dus duurder. De aardgasprijs voor kleinverbruikers zal ongeveer een kwart cent per kubieke meter stijgen, terwijl zonder verhoging van de belasting aardgas juist 3 cent goedkoper zou worden. Wel worden energie-intensieve bedrijven ontzien; de Europese Commissie heeft daarvoor inmiddels toestemming gegeven. De EG-ministers voor economische zaken hebben deze week in principe Nederland ook toegestaan de staalbedrijven bij de belastingheffing te ontzien.