Akkoord over nieuw regionaal bestuur

DEN HAAG, 20 JUNI. De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met het wetsvoorstel van minister Dales (binnenlandse zaken) voor nieuw te vormen regionale besturen, die boven de gemeentebesturen gaan functioneren.

De gebieden rond de vier grote steden alsmede de regio's van Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en Enschede/Hengelo krijgen in de toekomst een gemeenschappelijk bestuur, waarvan de besluiten door de stadsbesturen moeten worden overgenomen. Zij gaan zich vooral bezighouden met zaken als volkshuisvesting en openbaar vervoer en ander verkeer. Voor deze besturen worden eens in de vier jaar verkiezingen gehouden, waaraan niet-gemeenteraadsleden ook kunnen deelnemen. Het wetsvoorstel is toegezonden aan de Raad van State. Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer het in het najaar.