Werknemers Unilever vrij van betaling pensioenpremie

ROTTERDAM, 19 JUNI. De werknemers van Unilever hoeven over het lopende jaar geen pensioenpremie te betalen. Ook de werkgeversbijdrage aan de pensioenen kan achterwege blijven. Reden voor het stopzetten van de pensioenafdracht zijn de sterke financiële positie en de gunstige beleggingsresultaten van het fonds.

Dit staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van Progress, het Nederlandse pensioenfonds van Unilever. Ook vorig jaar en in 1990 waren pensioenafdrachten van Unilever en zijn werknemers al niet noodzakelijk.

Progress behaalde vorig jaar een totaal beleggingsresultaat van 14,4 procent. De marktwaarde van het totaal belegd vermogen groeide met 8,2 procent. Uit het gisteren gepubliceerde jaarverslag over 1991 blijkt dat vooral het rendement op de aandelenportefeuille hoog was: 21,4 procent. Het rendement op de vastrentende waarden kwam uit op 11,4 procent en op onroerend goed werd een rendement van 10,9 procent behaald.

Progress had eigenlijk het bezit in vastrentende waarden (obligaties) willen verminderen. “De historisch gezien hoog gebleven rente heeft ons ervan weerhouden ons aanvankelijke voornemen te realiseren. Netto werd er voor 21 miljoen gulden verkocht, hetgeen aanmerkelijk minder was dan gepland.” Ook “het ontbreken van voldoende aantrekkelijke mogelijkheden in de andere beleggingscategorieën” hield Progress tegen om meer obligaties te verkopen.

Het belang van aandelen en converteerbare obligaties in de portefeuille nam vorig jaar toe van 34,4 tot 37,8 procent. Vastrentende waarden maakten 43 procent uit van het totaal tegen 45,7 procent een jaar eerder. Het aandeel van de vaste eigendommen en minderheidsdeelnemingen nam af van 19 tot 18,5 procent. Bij Progress waren vorig jaar in totaal ruim 28.000 verzekerden en pensioengerechtigden aangesloten.