Vendex creëert markt voor zijn eigen aandelen

AMSTERDAM, 19 JUNI. Vendex International zet de deur verder open voor belangstellenden buiten de kring van familie-aandeelhouders die een belang in het diensten- en detailhandelsconcern willen kopen.

Daarmee komt Vendex tegemoet aan de dringende wens van de ruim 400 nakomelingen van de oprichters van het concern, die hun stukken tot nu toe moeilijk konden verzilveren.

Vendex wil meewerken aan het beter verhandelbaar maken van de aandelen, zo zei directievoorzitter J.M. Hessels gisteren op de aandeelhoudersvergadering van het concern. “Iedereen komt in aanmerking voor onze aandelen, zolang het geen misdadigers zijn”, aldus Hessels. “Alleen de Romeinse keizer Caligula en Robert Maxwell zullen worden geweigerd.”

De commissarissen, aan wie goedkeuring moet worden gevraagd voordat aandelen buiten de oprichters-families (Vroom, Dreesmann, Barge, Peek en Vehmeijer) mogen worden verkocht, zullen bij nieuwe verzoeken om te mogen verkopen een "liberaler' beleid voeren, zo kondigde Hessels aan.

Verder heeft Vendex een aantal banken opdracht gegeven te bezien of er een soort "grijze markt' kan worden gecreëerd voor handel in aandelen Vendex, zodat er naast de fiscale koers (die de fiscus elk jaar met de aandeelhouders afrekent) ook een marktkoers kan worden bepaald. Die koers is van belang in verband met een eventuele beursintroductie van Vendex in de toekomst.

De banken die aan het rekenen zijn geslagen werden door Hessels niet met namen genoemd. Het ligt voor de hand dat behalve huisbankier ABN Amro ook kleinere banken zijn ingeschakeld die thans al vermogen van Vendex-aandeelhouders beheren, zoals Mees & Hope, Pierson, Heldring & Pierson, Van Lanschot Bankiers en Vendex-dochter Staal Bankiers.

Op de druk bezochte aandeelhoudersvergadering (vrijwel alle aandeelhouders waren aanwezig) werd ingestemd met een verhoging van het dividend tot 80 miljoen gulden - het niveau van vóór het financiële rampjaar 1990-1991, toen de de aandeelhouders afzagen van 38 miljoen gulden dividend, omdat anders vrijwel de hele winst van Vendex had moeten worden uitgekeerd.

Voor de aandeelhouders, die alleen profijt hebben van hun aandelen als er dividend wordt uitgekeerd, was de dividendverlaging een gevoelige aderlating. Het dividend kon nu weer worden opgetrokken doordat Vendex zijn netto winst afgelopen boekjaar wist te verdubbelen van 90 tot 183 miljoen gulden.

Het eerste kwartaal van het huidige boekjaar is minder florisant begonnen, zo bleek gisteren uit de toelichting van Hessels. Van februari tot en met april is de reële detailhandelsomzet, gecorrigeerd voor inflatie, in de hele branche licht gedaald. Zowel bij warenhuisdochter Vroom & Dreesmann als in de speciaalzaken van Vendex werd minder elektronica en kleding gekocht. De netto omzet in de detailhandel (warenhuizen en speciaalzaken) bleef twee procent achter, terwijl die van de dienstverlening 1 procent is gegroeid. Volgens Hessels was in mei alweer een licht herstel merkbaar bij de speciaalzaken.