Veiling van collectie militaria

DEN HAAG, 19 JUNI. Bij het Haagse veilinghuis Van Stockum gaat op 25 juni de collectie militaria van dr. F.G. de Wilde onder de hamer.

De Wilde geldt internationaal als een van de grootste autoriteiten op het gebied van de uniformkunde. De collectie beslaat ruim 250 kavels en bevat talloze zeldzame uniformboeken en -prenten uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland en Scandinavië. Tot de topstukken behoort het tweedelige standaardwerk uit 1823-'26 van J.F. Teupken Beschrijving hoedanig de koninklijke Nederlandsche troepen en alle in militaire betrekking staande personen gekleed, gequipeerd en gewapend zijn. Vooral het tweede deel van dit rijk geïllustreerde werk, waarvan de opbrengst is geschat op achtduizend gulden, is buitengewoon zeldzaam.

In omvang is de collectie van De Wilde uniek: in geen vijftig jaar is er in Nederland zo'n grote verzameling militaria onder de hamer gekomen. De Wilde (88) werkte als apotheker te Naarden en is erelid en adviseur van het Legermuseum. Hij schreef talloze publikaties over de ontwikkeling van het Nederlandse legeruniform tussen 1672 en 1940. Een deel van de collectie kreeg De Wilde in zijn studententijd van J. Hoynck van Papendrecht (1858-1933), de grootste militaire schilder die Nederland heeft voorgebracht. Op zijn beurt schonk De Wilde alle boeken en prenten uit zijn verzameling die niet in de collectie het Legermuseum voorkwamen, aan deze openbare instelling.

Het kostte De Wilde ruim 65 jaar om de nu ter veiling aangeboden collectie bij elkaar te brengen. “Ik doe er afstand van omdat we kleiner gaan wonen; bovendien wil ik mijn nazaten niet opzadelen met de verkoop ervan”, aldus de voormalige reserve-kapitein van de artillerie.

Op de veiling wordt ook een bijzondere collectie brieven geveild uit de nalatenschap van de in 1983 overleden schilder en fotograaf Paul Citroen. Het gaat hier om brieven van kunstenaars en schrijvers als Gropius, Kandinsky, Larbaud, Kokoschka, Mondriaan, Moore en Tschichold.