Utrecht wil de sneltram "vanzelf' laten passen in stad

UTRECHT, 19 JUNI. De Utrechtse binnenstad wordt opnieuw ingericht zodat de sneltram er "vanzelf' in past. Daartoe heeft het college van B en W gisteren een masterplan en een bestemmingsplan gepresenteerd. Volgens het college kan de tram nog voor de eeuwwisseling door de binnenstad rijden.

Enkele uren voor de presentatie van de plannen had de plaatselijke krant gemeld dat de bestaande sneltram van Utrecht CS naar Nieuwegein twee slachtoffers had geëist. Een snorfietser, zonder helm, had de tramfluit niet gehoord en was geschept, met de dood als gevolg. Bij het station hoorde een voetganger op weg naar de trein de fluit evenmin en liep ernstig hoofdletsel op.

Vorig jaar november heeft het college al besloten om een bovengrondse tramlijn door de binnenstad aan te leggen, omdat een tunnel te duur zou zijn. Dat besluit leidde tot het aftreden van twee D66-wethouders.

Volgens het college is een soepele inpassing van de nieuwe tramlijn in de monumentale binnenstad mogelijk. Dat kan door de toepassing van "duurzame hoogwaardige materialen' en de aanleg van de rails in een klinkerbestrating. Dankzij een lagevloerinstap zijn hoge perrons niet nodig. Tegelijkertijd wordt het autoverkeer voor een groot deel uit de binnenstad geweerd, waardoor de pleinfunctie van het Neude en het Janskerkhof kan worden versterkt.

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft er onlangs op gewezen dat een tram in de binnenstad een verbetering kan betekenen ten opzichte van de bestaande situatie, mits de auto geheel van de pleinen wordt geweerd.

In het plan is nog geen rekening gehouden met een aansluiting van de tram op het Centraal Station - daarop wordt nog gestudeerd. Het station wordt verdubbeld, waardoor een (ondergrondse) aansluiting nogal problematisch is.

Een andere onzekere factor vormen de exploitatiekosten. Vooralsnog wordt gerekend met een jaarlijks tekort van enkele miljoenen guldens. Vorig jaar besliste het college dat een bijdrage van het rijk een absolute voorwaarde is. Als de gemeenteraad eind dit jaar het principe-besluit over de aanleg neemt, zal over een rijksbijdrage nog geen uitsluitsel gegeven kunnen worden, zo verwacht het college.

De D66 en Groen Links kiezen voor een verbetering van het bestaande buslijnennet en de aanleg van een bustunnel op de middellange termijn, zodat later eventueel kan worden overgeschakeld op een ondergrondse tram.