Surinaamse dagbladen positief over verdrag

“Met een bedrag van een miljard Nederlandse guldens als inzet kan de regering zeker met voortvarendheid de economie herstructureren”, schrijft het Surinaamse ochtendblad De Ware Tijd in een commentaar over het gisteren ondertekende raamverdrag tussen Nederland en Suriname.

De Ware Tijd meent “dat gehoopt moet worden dat Nederland zich houdt aan de overeenkomsten en zonder vertragingen de middelen op tijd ter beschikking stelt”. De krant wijst erop dat het raamverdrag en het protocol “slechts algemene zaken beschrijven. Alles moet nog in detail uitgewerkt worden en daar kan een adder in het gras schuilen. Bij de uitwerking kunnen weer allerlei onverhoedse voorwaarden worden gesteld”.

De Surinaamse regering, zo schrijft De Ware Tijd, zal “de kracht en durf moeten hebben en doortastend moeten gebruiken om de wezenlijk onvermijdelijke aanpassing zonder weifelen door te voeren. Om te overleven is er geen ontkomen aan”.

Het middagblad De West, dat net als De Ware Tijd spreekt van een belangrijk succes voor de regering-Venetiaan, tekent aan dat Suriname zich “moet gaan voorbereiden op het aanpassings- en ontwikkelingsprogram. Alleen wanneer dit concreet wordt uitgevoerd zal Nederland over de brug komen”. Het is volgens De West “nog niet helemaal duidelijk hoe snel en onder welke meer gedetailleerde voorwaarden de financiële middelen voor Suriname zullen worden vrijgemaakt”.

De West waarschuwt dat “waar men in Nederland en Suriname op moet letten is dat er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden opdat het geld niet in de verkeerde zakken terecht komt”. Het is van het grootste belang, aldus De West “dat Suriname en zijn bevolking de vruchten plukken van deze massieve Nederlandse ontwikkelinghulp. Er zijn namelijk voldoende lieden die op de loer liggen om hun tarantula-praktijken, ook met de gelden uit het voormalige moederland, voort te zetten”.