Ser tegen invoering fiscaal plan van Stevens

DEN HAAG, 19 JUNI. De voorstellen van de belastingcommissie-Stevens moeten niet worden ingevoerd omdat ze “niet of nauwelijks” leiden tot de beoogde vereenvoudiging.

Dit concludeerde vanmorgen een meerderheid van de Sociaal-Economische Raad (Ser) in een advies aan het kabinet.

In haar advies "Graag of niet' stelt de belasting-commisie, onder voorzitterschap van de fiscaal-advocaat mr. W.F.C. Stevens, onder meer voor het aantal belastingschijven terug te brengen van drie naar twee met tarieven van 33,6 procent (voor inkomens tot 57.000 gulden) en 55 procent (boven 57.000).

In een reactie op het Ser-advies, dat in grote lijnen al eerder bekend was geworden, zei Stevens vanmiddag dat het negatieve advies voor een deel de schuld is van het kabinet. “Als de adviesaanvraag aan de Ser concreter was ingevuld, zou er nu een ander - positiever - advies liggen”, aldus de commissie-voorzitter. “Wij moesten namelijk binnen stricte randvoorwaarden werken en dergelijke majeure operaties kunnen alleen worden ingevoerd als er "smeergeld' is om bijvoorbeeld nadelige inkomenseffecten te compenseren.”

De commissie kreeg in 1990 van het kabinet de opdracht advies uit te brengen over een vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting. De operatie mocht geen geld kosten en hoefde de schatkist ook geen geld op te leveren. De belastingverlaging die de commissie voorstelt, wordt gefinancierd uit het schrappen van aftrekposten. Zo vervalt de mogelijkheid om premies van verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en ziekte af te trekken van de belastingen moet vervallen.

Volgens de Ser doet dit voorstel afbreuk aan de consistentie van het fiscale stelsel en creërt het vormen van fiscale disrciminatie. Een minderheid van de Ser (KNOV, NCOV en de drie landbouworganisaties) onderkent dit, maar dat weegt niet op tegen de verlichting van de administratieve lasten. Daarom staan deze organisaties positief tegenover het voorstel, maar ze willen een definitief oordeel hierover laten afhangen van een onderzoek van het Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.