Project India schaadt mens en milieu

WASHINGTON, 19 JUNI. De bouw van een reusachtige stuwdam met steun van de Wereldbank, in de Narmada-rivier in het westen van India, is in strijd met de eigen bepalingen van de bank aangaande het milieu en de rechten van de mens. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, dat is verricht in opdracht van de Wereldbank.

Het zogenoemde Sardar-Sarovarproject behelst de bouw van een 140 meter lange dam en het graven van een kanaal van 450 kilometer, waardoor de irrigatie, drinkwatervoorziening en elektriciteit van een groot gebied zou zijn verzekerd. Met het project is een bedrag van 10 miljard gulden gemoeid.

Maar de neveneffecten zijn groot: een kwart miljoen mensen zou moeten verhuizen en gevreesd wordt dat door de grote ingreep in de natuur grote schade aan het milieu wordt aangericht. Uit het onderzoek blijkt dat met het lot van de dorpelingen geen enkele rekening is gehouden, hervestiging elders is niet geregeld.

“Het is duidelijk dat bouwkunst en economische motieven het in het project hebben gewonnen van de humanitaire en ecologische overwegingen”, aldus het onderzoeksrapport, dat werd opgesteld onder leiding van het vroegere Amerikaanse Congreslid Bradford Morse. Zowel de Wereldbank als de federale regering van India worden verantwoordelijk gesteld voor de omissies.

De onderzoekers adviseren de Wereldbank zich terug te trekken uit het Sardar-Sarovarproject of op zijn minst een nieuwe opzet te maken. (Reuter, UPI)