Politie van Amsterdam arresteert 100 illegalen

AMSTERDAM, 19 JUNI. De afgelopen maand heeft de Amsterdamse politie honderd arrestaties verricht op verdenking van diefstal en zakkenrollerij op en rondom het Amstelstation. Volgens de politie ging het hier om een groep grotendeels illegaal in Nederland verblijvende Noordafrikanen, die het vooral voorzien hadden op toeristen.

Van de arrestanten zitten 49 personen nog vast. Het grootste deel van hen zit in vreemdelingenbewaring. Zeven verdachten zullen worden voorgeleid. Tien verdachten zitten straffen uit voor eerdere veroordelingen. In totaal 46 verdachten werden op vrije voeten gesteld wegens cellentekort. Een aantal van hen moest nog een straf uitzitten, terwijl van anderen nader onderzoek over het al of niet illegale verblijf noodzakelijk was. Tevens werd een deel van de verdachten met een afmeldkaart, die moet worden ingeleverd bij de grens, op straat gezet.

Voor de aanpak maakte de politie gebruik van een speciaal opgezet team van zeven agenten. Tevens werd samengewerkt met de vreemdelingenpolitie. Alle arrestanten bleken illegaal in Nederland te verbijven. In veel gevallen bleek daarbij gebruik gemaakt van vervalste verblijfspapieren.

De groep maakte voor overnachting gebruik van renovatiepanden in Amsterdam-Oost. Bij verschillende invallen vond de politie hier een deel van de buitgemaakte spullen terug. De op te knappen panden in Amsterdam-Oost fungeren al langer als onderkomen voor illegaal in Nederland verblijvende Noordafrikanen.

In januari van dit jaar deed de Amsterdamse politie reeds een grootscheepse inval in een aantal van deze panden. Daarbij werden 59 arrestaties verricht. Ook hier betrof het illegaal in Nederland verblijvende Noordafrikanen, die werden verdacht van diefstal en zakkenrollerij op het Amstelstation. Het is niet duidelijk in hoeverre het de afgelopen maand dezelfde groep betrof.