Minder klachten geluidshinder Schiphol in 1991

AMSTERDAM, 19 JUNI. Het aantal klachten over geluidshinder door vliegverkeer rondom de luchthaven Schiphol is in 1991 met 20.000 gedaald.

In totaal dienden 2.860 personen 35.376 klachten in. De daling wordt door de Commissie Geluidhinder Schiphol in het jaarverslag over 1991 gerelativeerd omdat in 1990 40.000 klachten afkomstig waren uit Bennebroek en Rijsenhout. Na aanpassingen in vliegprocedures daalden het aantal klachten uit deze gemeenten scherp. De commissie brengt voortaan een onderscheid aan tussen afzonderlijk en frequent ingediende klachten. Dat is noodzakelijk omdat in bepaalde woonplaatsen grote aantallen klachten worden ingediend door een verhoudingsgwijs klein aantal personen, waardoor inzicht in de aard van de klachten en signalen over bijzondere oorzaken verloren gaan. Uit Aalsmeer kwamen in 1991 ruim vijf keer zo veel klachten dan in 1990 binnen van een kleiner aantal personen. De 2.393 klachten uit Amsterdam gingen vooral over de politiehelikopter die boven de stad surveilleerde in het kader van het preventieproject roofovervallen.