Minder aanvoer bij Maasvlakte Olie Terminal

De totale aanvoer bij de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) is vorig jaar ten opzichte van 1990 gedaald van 36,6 miljoen naar 35 miljoen ton.

Er werden 165 tankers ontvangen (tegen vorig jaar 179). De gemiddelde omvang van de per tanker aangevoerde lading was iets groter dan in het voorgaande jaar, zo blijkt uit het jaarverslag.

Naar de in de vennootschap deelnemende bedrijven werd 32,2 miljoen ton verscheept en verpompt (tegen in 1990 31,2 miljoen ton). De MOT heeft zes commanditaire vennoten: BP Nederland, Total Opslag en Pijpleiding, Shell Nederland, Paktank Maasvlakte, Esso Nederland en Kuwait Petroleum Europoort.

De directie vindt dat 1991 bevredigend is verlopen. Over de ontwikkeling in 1992 valt volgens haar nog weinig te zeggen. De cijfers over het eerste kwartaal geven aan dat de aanvoer en de omvang van de opslag nagenoeg gelijk waren aan de hoeveelheden van dezelfde periode van 1991.