Meerderheid Ieren lijkt "Maastricht' te hebben gesteund

DUBLIN, 19 JUNI. Het ziet ernaar uit dat de bevolking van Ierland met een grote meerderheid voor ratificatie van het Verdrag van Maastricht heeft gekozen.

Voorlopige tellingen rond het middaguur lieten plaatselijke stemverhoudingen zien van soms 75 procent voor en 25 procent tegen, tot een gemiddelde van 60 procent voor en 40 procent tegen. Alleen in Dublin werd plaatselijk meer dan 50 procent "nee' gestemd.

De telling wordt pas tegen het eind van de middag afgesloten en met name de uitkomst op het platteland kan de voorspelde uitslag nog beïnvloeden.

Een Iers "ja' tegen de monetaire en politieke unie in Europa zal als een geschenk uit de hemel komen voor die Europese regeringsleiders die ondanks het Deense "nee' van 2 juni aan de substantie van het Verdrag van Maastricht willen vasthouden. De Britse premier, John Major, vanaf 1 juli met zijn regering verantwoordelijk voor het voorzitterschap van de Europese Gemeenschap, is daarvan het beste voorbeeld. Algemeen was de voorspelling dat het Verdrag van Maastricht feitelijk ineen zou storten als na de Denen ook de Ieren het resultaat van de topconferentie in december zouden afstemmen.

Ierlands minister van buitenlandse zaken, David Andrews, zei vanmiddag in een eerste reactie dat hij “trots” was op het Ierse resultaat. Hij zei het te beschouwen als een boodschap aan Europa dat “Ierland Europa nodig heeft en Europa Ierland”. Maar hij gaf toe dat de twijfel die na het Deense nee aan het referendum in Ierland voorafging “een lichte waarschuwing voor de buraucraten betekent dat ze dichterbij het volk moeten blijven”.

De Europese Commissie in Brussel zei vanmiddag in een voorlopige reactie de uitslag “uitstekend nieuws” te vinden. Het dagelijks bestuur van de EG wacht met een officiële reactie tot de definitieve uitslag bekend is.

Premier Albert Reynolds zei gisteravond al bij zijn voorspelling te blijven van 60 voor en 40 procent tegen. Als die uitslag bewaarheid wordt, blijkt daaruit dat de Ieren massaal het argument dat de economische toekomst van het land in Europa ligt hebben aanvaard, zoals een breed spectrum van politieke partijen hun dat ook had aanbevolen. Ierland incasseert op dit moment uit de Europese kas 6 pond voor elke pond die het zelf aan de Europese Gemeenschap uitgeeft. De geschatte opkomst in het referendum was ruim 50 procent van de 2,5 miljoen kiesgerechtigden.

Voor de binnenlandse verhoudingen is belangrijk dat het aandeel "nee'-stemmen beperkt blijft omdat de rechts-conservatieve anti-abortuslobby het referendum gisteren nog beschreef als “in zekere zin een repetitie voor het onderwerp abortus zelf”.

    • Hieke Jippes