Kritiek Rekenkamer op legerbrigrade

DEN HAAG, 19 JUNI. De Algemene Rekenkamer waarschuwt het ministerie voor problemen als onderdelen van de nieuw op te richten luchtmobiele brigade zowel onder het bevel van de luchtmacht als van de landmacht komen te staan.

De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat Nederland er als enige NAVO-lidstaat voor kiest de Groep Lichte Vliegtuigen (helikopters) - de basis voor de luchtmobiele brigade - organisatorisch onder te brengen bij de luchtmachtstrijdkrachten, terwijl het operationeel bevel bij de landmacht zal berusten.