Groep wil referendum over "Maastricht'

DEN HAAG, 19 JUNI. Vandaag heeft een veertigtal Nederlanders onder auspiciën van Groen Links een oproep gedaan aan het parlement een raadplegend referendum te houden over het Verdrag van Maastricht.

Onder de ondertekenaars zijn de politicoloog S. Stuurman, oud-CPN'er M. Bakker, de auteurs A.F.Th. van der Heyden, J. Wolkers, N. Matsier en W. van Toorn, PvdA-gedeputeerde J. van der Vlist, de cabaretier Paul de Leeuw en Groen-Linksvoorzitter M. Vos. Ook de milieukundige L. Reijnders, IKV'er M.J. Faber, choreograaf R. van Dantzig, historicus H. Righart, NCB-directeur M. Rabbae en RTL4-vakantieman F. Bom zetten hun handtekening.

Volgens Groen-Linksbestuurslid en initiatiefnemer M. van Poelgeest stoelt de oproep op de overtuiging dat het houden van referenda over belangrijke onderwerpen een goede zaak is en dat een openbaar debat over "Maastricht' inmiddels hard nodig is. Ook uit een andere politieke hoek is er steun voor een referendum. Oud-premier B. Biesheuvel, die in de jaren tachtig een commissie voorzat die een correctief referendum aanbeval, zegt desgevraagd dat een referendum een goede zaak kan zijn, ook als dat slechts consultatief is.

“Het Deense nee heeft ons wakker geschud. De beslissing over "Maastricht' was toch vrij elitair. "Maastricht' is vrij ongrijpbaar voor ons. Goede voorlichting in combinatie met een referendum kan dat veranderen. Daarom is het jammer dat Lubbers en een groot deel van de Kamer er tegen zijn.” Biesheuvel was overigens ook gevraagd de oproep mede te ondertekenen, maar weigerde omdat hij zulks nooit doet, als oud-bewindsman.