Gezien het feit dat belangrijke wetenschappelijke ...

Gezien het feit dat belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen in een vakgebied soms door onderzoekers vanuit andere vakgebieden worden gedaan, zou bij het selecteren van wetenschappelijk personeel minder dan tot nu toe op een bij het vakgebied passende opleiding en ervaring moeten worden gelet.

A.K. Bregt, Rijksuniversiteit Wageningen

De overeenkomst tussen literatuur en wetenschap is het niet beschrijven van feiten maar het creëren van een fictie achter die feiten.

K. Poelstra, Rijksuniversiteit Groningen