Frans parlement stapje verder met "Maastricht'

PARIJS, 19 JUNI. De Franse Nationale Vergadering heeft afgelopen nacht de amendementen goedgekeurd die de Senaat woensdag aanbracht in de grondwetswijzigingen die nodig zijn om het Verdrag van Maastricht te kunnen ratificeren. De over "Maastricht' diep verdeelde oppositie heeft de stemming geboycot.

Deze ontknoping van een conflict tussen parlement en regering over de grondwetswijziging maakt de weg vrij voor het bijeenroepen van het Congres op 29 juni in Versailles. Op deze gemeenschappelijke vergadering van de twee kamers van het Franse parlement (Nationale Vergadering en Senaat) moet de grondwetswijziging definitief met een meerderheid van drievijfde van de stemmen worden doorgevoerd.

De groep gaullistische tegenstanders van de monetaire en politieke unie hadden voor een kleine constitutionele crisis gezorgd door de bepalingen over het stemrecht van buitenlanders bij gemeenteraadsverkiezingen af te zwakken. De Nationale Vergadering had op voorspraak van de socialistische partij van president Mitterrand en premier Bérégovoy in de grondwet willen vastleggen dat buitenlanders dat stemrecht "automatisch' krijgen; het door de Senaat geïntroduceerde amendement bepaalt dat in de grondwet komt te staan dat over deze vraag nog wetgeving moet komen die - met een vetorecht voor de Senaat - dat kiesrecht nader uitwerkt.

Er dreigde een situatie waarbij de bal van de grondwetswijziging tussen de twee kamers heen en weer zou worden gespeeld totdat de ontwerp-wijziging in precies dezelfde bewoordingen in beide kamers zou zijn goedgekeurd. Dat is een vereiste voor het bijeenroepen van het Congres waar de grondwet formeel wordt gewijzigd.

Om vertraging in het ratificatieproces te voorkomen, heeft Bérégovoy in een volgens Franse commentaren "vernederende' ommezwaai toegegeven aan de eisen van de getrapt gekozen Senaat nadat hij de Franse "Eerste Kamer' eerder had beschuldigd van "onconstitutioneel gedrag'. Het is in strijd met de parlementaire traditie van de Vijfde Republiek als de Senaat probeert op gelijke voet te staan met de rechtstreeks gekozen Nationale Vergadering. De woede van Bérégovoy op de anti-Maastrichtlobby in de Franse Senaat is vergelijkbaar met de verontwaardiging die in Nederland ontstond toen CDA-fractieleider Kaland de Eerste Kamer haar grondwettelijke bevoegdheden liet benutten op een manier die eerder niet gebruikelijk was.

Als het Congres eind juni de grondwet wijzigt, is de weg vrij voor een referendum over "Maastricht' in september. Uit opiniepeilingen blijkt dat de steun voor "Maastricht' bij de Franse bevolking afneemt. (AFP)