CDA wil Andriessen nog twee jaar in Brussel houden

DEN HAAG, 19 JUNI. De Europese commissaris Andriessen wil nog twee jaar in Brussel blijven als hij de “zware portefeuille” van externe betrekkingen kan behouden. Dat heeft hij gisteren aan zijn partijgenoot minister-president Lubbers gezegd.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer sluit zich bij Andriessens wens aan. “We hebben nog geen definitief standpunt bepaald maar Nederland verliest zijn sterke positie in de Europese Commissie als Andriessen stopt”, aldus het CDA-Kamerlid R. van der Linden. Hij zei te zijn “overvallen” door de opmerkingen van PvdA-Kamerlid J. Lonink die deze week staatssecretaris P. Dankert als mogelijke kandidaat naar voren schoof. Lonink sprak namens de PvdA-fractiecommissie voor Europese zaken en zei ook overleg met fractieleider Wöltgens te hebben gevoerd. Kringen rondom Wöltgens wijzen er echter op dat er nog geen “PvdA-claim” ligt voor het commissariaat in de EG. De PvdA-top vindt dat “Andriessen nog wel twee jaar kan blijven”.

Volgens kringen rondom de PvdA-fractieleider ontstaat “een nieuwe situatie” als Andriessen zou besluiten ermee op te houden. In dat geval zal, zo menen waarnemers, de PvdA Dankert naar voren schuiven omdat deze EG-post met Andriessen twaalf jaar “in CDA-handen” is geweest.

De vraag of Andriessen zijn zware portefeuille kan behouden is afhankelijk van onderhandelingen met de andere lidstaten en met Commissievoorzitter J. Delors, die waarschijnlijk op de Europese top van volgende week voor twee jaar wordt herbenoemd. Complicaties kunnen zich echter voordoen omdat met name Duitsland een oogje heeft geworpen op delen van Andriessens portefeuille, met name de uitbreidingsbesprekingen en de relaties met Oost-Europa. “Er wordt al van alle kanten aan de portefeuille van hem getrokken”, aldus een waarnemer in Brussel. Anderzijds is het ook de vraag of Delors de huidige verdeling van taken in de nieuwe Europese Commissie wil handhaven. De vorige keer, in 1988, heeft Delors de hele portefeuilleverdeling in de Commissie veranderd “van naam en vlag”. Andriessen, die toen landbouw-commissaris was, kreeg daarop externe betrekkingen. “Tot zo'n verandering zal hij nu zeker niet meer bereid zijn”, zo heet het in Brussel.

Als Andriessen echter besluit ermee op te houden vindt Van der Linden dat oud-minister G. Braks (CDA) “een goede kandidaat” is. Braks trad in 1990 af als minister van landbouw en is voorzitter van de KRO. Lonink, die de lobby achter Dankert leidt, zegt echter dat hiervan geen sprake kan zijn omdat de PvdA over twee jaar de mogelijke kandidatuur van Lubbers om voorzitter te worden van de Europese Commissie wil steunen. “Het EG-commissariaat is niet per definitie een CDA-post”, aldus Lonink. Van der Linden stelt daarentegen dat er “binnen het CDA kritiek bestaat op Dankert”. Volgens hem opereert de staatssecretaris “erg lauwtjes” in de informatieverschaffing over Europa aan de burgers.

    • Derk-Jan Eppink