Boutros wil eigen leger, extra geld voor VN

NEW YORK, 19 JUNI. Secretaris-generaal Boutros Boutros Ghali van de Verenigde Naties is voorstander van een eigen, zwaar gewapend VN-leger. Dat schrijft hij in een rapport aan de Veiligheidsraad over de verbetering van het functioneren van de wereldorganisatie, met name wat betreft preventieve diplomatie en herstel en handhaving van de vrede.

Het VN-leger zou worden gecontroleerd door het Militair Stafcomité, waarin het Handvest van de VN voorziet en waarin de stafchefs van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad zitting hebben, en worden ingezet na een besluit van de Veiligheidsraad. Opperbevelhebber van het VN-leger wordt de secretaris-generaal van de VN. Snelle inzetbaarheid van het VN-leger moet volgens Boutros Ghali potentiële agressoren afschrikken.

Het VN-leger zou geen staand leger worden. Boutros Ghali onderschrijft een voorstel van de Franse president Mitterrand, die bereid is zich ertoe verplichten op verzoek binnen 48 uur duizend militairen aan de VN ter beschikking te stellen. De VN-militairen worden van tevoren binnen de nationale legers van de deelnemende staten aangewezen. Boutros Ghali wil dat de kosten voor het VN-leger uit de nationale defensiebegrotingen worden betaald.

De VN moeten bij hun optreden de soevereiniteit en territoriale integriteit respecteren. Regeringsleiders in de wereld moeten echter “begrijpen” dat deze concepten worden aangepast aan “de eisen van een wereld, waarin de wederzijdse afhankelijkheid blijft toenemen”.

Boutros Ghali wil verder de rol van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag versterken en in de wereld de sociale voorwaarden voor vrede scheppen. Hij betreurt de betalingsachterstand van veel lidstaten die de uitvoering van de lopende VN-operaties bedreigt waarvoor dit jaar 3 miljard dollar zijn begroot.