Boring naar gifgas in Coupépolder

DEN HAAG, 19 JUNI. In de Coupépolder bij Alphen aan den Rijn worden in de tweede of derde week van juli boringen verricht naar twee begraven containers, die volgens een getuigenverklaring gevuld zijn met gifgas.

Eind vorig jaar werd met elektro-magnetische metingen vastgesteld dat op de plaats die de getuige had aangewezen inderdaad grote metalen objecten in de grond zitten. Het Prins-Mauritslaboratorium van TNO heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzocht welke veiligheidsmaatregelen bij de boringen genomen moeten worden, voor het geval de containers inderdaad gifgas bevatten. De omwonenden zullen hun huizen niet hoeven te verlaten gedurende de boringen. De Coupépolder zal worden afgesloten voor het publiek.