Bolkestein is er niet op uit om de islam te vernietigen

DEN HAAG, 19 JUNI. “Ik ben er niet op uit de islam te vernietigen. Ik heb geen angst voor die godsdienst”, zei VVD-fractieleider Bolkestein gisteren in de Tweede Kamer tijdens een openbaar debat met de Islamitische Raad Nederland. “Maar u bent wel bezig de islamitische gemeenschap in Nederland te stigmatiseren en onnodig te grieven door niet of nauwelijks bestaande problemen zoals polygamie op te werpen”, riposteerde de voorzitter van die Raad, C. Cüorz. “U wijst ze na, terwijl de tweede en derde generatie van u juist een steuntje in de rug nodig hebben.”

De gedachtenwisseling gisteren tussen de VVD-fractie in de Tweede Kamer en de Islamitische Raad, de organisatie van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse moslim-groeperingen in Nederland, bestond voor een belangrijk deel uit het wegwerken van misverstanden over elkaars bedoelingen en elkaars culturen. De vraag hoe de praktische problemen op het gebied van werkgelegenheid en criminaliteit door Nederlandse en allochtone organisaties gezamenlijk kunnen worden opgelost, bleef onbeantwoord. Dat terwijl het de VVD bij het minderhedendebat juist gaat om het oplossen van die praktische problemen, zei VVD-Tweede-Kamerlid H. Dijkstal.

Aanleiding voor het debat vormden de recente uitlatingen van VVD-leider Bolkestein in Groningen over het wel of niet toelaten van polygamie in Nederland, een kwestie die gisteren maar heel even ter sprake kwam. Wel kwam er een nieuw conflictje tussen de VVD en de Islamitische Raad bij toen Bolkestein aan het eind van de twee uur durende bijeenkomst zei dat “het debat over integratie ten koste van alles” gevoerd diende te worden. Dat schoot Cüorz in het verkeerde keelgat. “Je mag bepaalde dingen best aan de orde stellen, maar niet als de opmerkingen kwetsend worden en ten koste gaan van de menselijkheid.”

Als toelichting van de bedoelingen en uitwisseling van kennis over de verschillende culturen was de bijeenkomst een groter succes. Bolkestein hield de Islamitische Raad nog eens voor niet uit te zijn op gedwongen integratie. Bolkestein: “Moslims hoeven niet per se alcohol te drinken, naar naaktstranden of disco's te gaan. Wij kennen vrijheid van godsdienst - op dat basisbeginsel is zelfs de Nederlandse staat gebouwd - en die godsdienst beschouwen wij als een privé-zaak”.

De Raad gaf bevestigende antwoorden op vragen van Bolkestein of de islam toestaat dat een moslim zijn geloof verlaat, of een gemengd huwelijk met een niet-islamitische persoon aangaat, al zat er bij dit laatste een addertje onder het gras.

De islamitische theoloog R. Abdur Rahman legde uit dat een moslim ook met een christen of jood kan huwen omdat die, net als moslims, in één God geloven. Bolkestein had vast graag een ruimere uitleg van de islamitische voorschriften gezien, maar deed daar verder niet moeilijk over. En bij het aanroeren van de houding van moslims tegenover homoseksuelen en vrouwen moest Bolkestein toegeven dat de VVD wat dat betreft ook onder Nederlanders het nodige missiewerk te verrichten heeft. “Misschien moet ik me wel meer in de SGP gaan verdiepen”, grapte de liberale partijleider aan het slot.